Sätta upp rullgardin - så mäter du

Några tips när du ska sätta upp din rullgardin

Hur du ska mäta ditt fönster beror på hur du har tänkt att sätta upp rullgardinen.

Om du har tänkt sätta upp den på fönsterkarmen eller väggen ovanför fönstret och det är viktigt att vävens bredd täcker hela fönstret – läs under ”Montering på vägg”.

Om du istället vill sätta upp rullgardinen inne i fönsternischen är det istället viktigt att hela rullgardinen inklusive fästen ryms inne i fönstret – läs då under ”Montering i nisch”.

I filmen nedan visar vi skillnaden på montering på vägg och i nisch.

Har du fönster som öppnas inåt eller där vägg- eller nischmontering inte fungerar?

Kolla in vår Multifix rullgardin som monteras på själva fönsterbågen.

MULTIFIX- så mäter du

Multifix - så mäter du!

Multifix monteras på fönsterbågen, vilken bör vara max 2 cm djup om fästena som kläms fast ska fungera. Har du en djupare fönsterbåge i trä kan du också ha en Multifix rullgardin eftersom det även medföljer metallfästen som kan spikas in i ovankant av fönserbågen oavsett dess djup. 

När du ska mäta hur bred rullgardin du ska beställa behöver du ta fönstrets handtag i beaktning så att väven får plats innanför det. Måttet du anger avser rullgardinens totala mått inklusive fästen. Det är alltså från fäste till fäste du ska mäta. Själva vävens mått är ca 3,1 cm mindre än det totala måttet. 

Exempel:
Du har ett 100 cm brett fönster, med 90 cm glasyta. Handtaget lämnar 2 cm fönsterkarm innan glaset börjar, men eftersom vi inte vill att väven ska ta emot i handtaget drar vi av ca 0,2 cm.

Då har vi 90 cm glasyta + 1,8 cm fönsterkarm innan handtaget (med 0,2 cm marginal). Det allra snyggaste är att väven går ut lika mycket på båda sidor, så vi räknar med 1,8 cm även där. Vävmåttet är alltså då 93,6 cm. Eftersom vävens mått är ca 3,1 cm mindre än totala måttet, blir det totala måttet 96,7 cm. Detta är måttet du anger vid beställning!

Montering på vägg

När det är viktigt att väven täcker fönstret – t.ex. vid mörkläggning

Väggmontering rekommenderas då du vill att väven täcker fönstret, t.ex. när du har en mörkläggande rullgardin och vill säkerställa att det inte blir en glipa där ljuset lyser igenom.

Alla våra rullgardinsbredder anges i totalmått, vilket betyder totalt mått på rullgardinen inklusive väggfästen. Eftersom väggfästena bygger ca 3,5-4 cm, är väven på en 100 cm bred rullgardin ca 96-96,5 cm bred.

Vid mörkläggning är det bra att välja ett mått som låter väven gå in minst 5 cm över väggen, för att minimera ljusinsläpp.

Se mer information i filmen.

Montering i nisch

När det är viktigt att rullgardinen ryms i fönstret

När du vill sätta upp en rullgardin som bara ska avskärma från solen och är dekorativ vill du kanske sätta den inne i fönsternischen. Då är det viktigt att du väljer ett mått där hela rullgardinen ryms i nischen.

Mät nischen och välj en totalbredd på rullgardinen som är minst 5 mm mindre än nischbredden. Mät nischen på flera ställen, för att säkerställa att inte fönstrets bredd varierar. Vid olika mått – välj det minsta.

Se mer information i filmen.

Ordlista - det betyder begreppen

Totalmått

Den totala bredden på rullgardinen inklusive väggfästen.

Vävmått

Den totala bredden på väven. Är ca 3,5-4 cm mindre än totalmåttet.

Funktionshöjd

Den maximala höjden som du kan dra ut rullgardinen. Totalhöjden på rullgardinens väv är högre än funktionshöjden. Det är för att du aldrig ska dra ut rullgardinen hela vägen ut, då finns risk att den lossnar från röret. Dra därför aldrig ner rullgardinen längre än till rekommenderad funktionshöjd.

Monteringshöjd

Den höjd som rullgardinen ska monteras på. Denna höjd måste anges enligt Europeisk lag för att vi ska kunna säkerställa att kulkedjor och linor är utom räckhåll för små barn.

Kulkedja

Kedjan som du drar i för att hissa rullgardinen upp och ner.

Bottenlist

Pinnen/listen som ligger i fållen längst ner i rullgardinen och tynger ner så att väven hänger rakt.

P-clips

En fästanordning för kulkedjan som används för att sätta fast kulkedjan i väggen så att den är utom räckhåll för barn.

Underrullad

Betyder att rullgardinen är rullad så att rullen syns och väven kommer tätt intill fönstret. Rekommenderas och är standard vid mörkläggning.

Överrullad

Betyder att rullgardinen är rullad så att rullen inte syns, vilket gör att väven kommer en bit ifrån väggen. Rekommenderas vid avskärmande och dekorativa rullgardiner och när man tycker det är finast att slippa se rullen.