Fästanordning för kulkedja/lina, Savity

85kr

Fästanordning för kulkejda/lina, Fästes i väggen via ryggen på fästanordningen. Fästes i väggen med skruven som medföljer.
Skruven får man ut genom att trycka på skenan på baksidan av Fästanordningen, sen tar du av den lilla skenan ( Se sista bilden ) och skruvar fast den i väggen!