Ändstopp flerspårsskena, 2, 3 och 4 spår

35kr

Ändstopp som fästes i slutet på skenan för att förhindra fästena att glida ur.